#
#
#
Programe
Plimbare cu caruta la Varsag
Legendele Munþii Harghita
Excursie la Sighișoara
Pândã la poalele Harghitei
Pe urmele legendelor
Munþii Fãgãraº(2500 m) ºi Sibiu,fostã capitalã culturalã europeanã
Plimbare cu bicicleta
Parcul de animale sãlbatice de la Izvoare
Plimbare cu trãsura
Pe urmele secuilor
Aventurã Off-road
Aventurã cu ATV
Tãierea porcului în þinuturile secuieºti
 
created by: lokopi WEB